Hydroizolácie – kontakt

+421 908 941 336

Strešné izolácie - vitajte na našom webe!

Spoločnosť Slovenské izolácie Plus, s.r.o. realizuje vysoko kvalitné izolačné práce podľa najnovších technologických postupov, pričom samozrejmosťou je pravidelné preškoľovanie podľa platných predpisov a podmienok výrobcov a dodávateľov zabudovávaných materiálov.

Naším prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníka, ktorej výsledkom je dlhoročná bezproblémová funkčnosť zrealizovaných izolácií striech a izolácií proti zemnej vlhkosti. Na zrealizované práce poskytujeme až 10 ročnú záruku, ale aj po jej uplynutí je pozáručný servis samozrejmosťou.

Izolácie Bratislava - hydroizolácia, tepelná izolácia

Dodávame a montujeme hydroizolácie a tepelné izolácie.

Spoločnosť Slovenské izolácie Plus, s.r.o. vznikla v roku 2014, keď sa pretransformovala zmenou vlastníckych vzťahov z pôvodnej spoločnosti Slovenské izolácie, s.r.o. ktorá pôsobila na slovenskom trhu od roku 1995.

Montáž izolácií

Ponúkame Vám a zabezpečujeme komplexné práce vrátane dodávok materiálov v oblasti hydroizolácií, poskytujeme odborné poradenstvo, záručný a pozáručný servis pre:

  • hydroizolácie a zateplenie plochých striech novostavieb, alebo pri rekonštrukciách
  • zelené / vegetačné / strechy
  • izolácie pochôdznych aj nepochôdznych terás
  • izolácie spodných stavieb proti zemnej vlhkosti